Zašto su Bosanci zainteresovani za nekretnine u Turskoj

Bosna i Hercegovina (skraćeno BiH ili B&H, ponekad nazivana Bosna i Hercegovina), često neformalno poznata kao Bosna. To je država u južnoj i jugoistočnoj Evropi, koja se nalazi na Balkanu, a Sarajevo je glavni i najveći grad.

U Bosni i Hercegovini žive tri etničke grupe: Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Ali u većini jezika, uključujući engleski, svi ljudi u Bosni i Hercegovini nazivaju se Bošnjacima, bez obzira na etnički identitet. Ono što razlikuje Srbe, Hrvate i Bošnjake koji žive na istom geografskom području i govore različitim ustima istog jezika je razlika u vjeri i sekti. Kao rezultat osvajanja regiona od strane Otomanskog carstva, nagomilane mase su postale muslimani i došlo je do mnogih promjena u socio-kulturnoj strukturi. U Bosni i Hercegovini osmansko-turski uticaj je uočen u mnogim oblastima kao što su jezik, arhitektura, književnost, tradicija i običaji (kao što je recitacija mevlita).

Bošnjačka kultura se stopila sa osmansko-turskom kulturom i Bošnjaci su usvojili karakteristike osmansko-turske kulture. U bosanskom jeziku se koriste oblici vjerskih izraza preuzeti iz turskog, a ne arapskog jezika (kao što je namaz (namaz) se ne koristi salat, abdest (riječ abdest) se koristi ne vudu).

                                               Sarajevo 1697. godine

Dolaskom na vlast Austro-Ugarske, došlo je do potpunog civilizacijskog šoka za Bošnjake u regionu sa ekonomskog, političkog, vjerskog i kulturnog stanovišta. Bošnjaci koji su izgubili slobodu također su bili zabrinuti da će izgubiti vjeru, običaje i kulturu. Osim ovih razloga, bilo je pet velikih talasa emigracije iz Bosne u Tursku između 1878. i 1918. nakon progona Bosne od strane Austro-Ugarske. Možemo reći da na ove migracije utječe i činjenica da Bošnjaci i politički i civilizacijski osjećaju da pripadaju Osmanskom carstvu.

Danas oko 3 miliona Bošnjaka živi sretno i slobodno u 13 različitih pokrajina u Turskoj. Bosanci, kako turska tradicija, tako i običaji i turska kultura zbog svojih sličnosti i simpatija za kupovinu stambenog prostora u Turskoj je prilično tražena. Državljani Bosne i Hercegovine, koji se nalaze na listi zemalja u kojima nije potreban reciprocitet, vrlo lako mogu posjedovati imovinu iz Turske.

Loading...